موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی
صفحه اصلی خبر ها اطلاعیه ها درباره ما سامانه سیمرغ ارتباط با ما
اسامی قبول شدگان موسسه هنر و اندیشه اسلامی قم
■ اسامی قبول شدگان موسسه هنر و اندیشه اسلامی قم
ردیف نام و نام خانوادگی ۱ دیبا مویزنی ۲ مریم دلبری ۳ معصومه احمدی فرد ۴ سعیده مداح ۵ مصطف ...

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

دیبا مویزنی

2

مریم دلبری

3

معصومه احمدی فرد

4

سعیده مداح

5

مصطفی رحمانی

6

معصومه صفایی

7

اصغر نائینی زاده

8

ندا بروشان

9

میترا آرانی

10

مصطفی شجاع

11

بهاره پوراحسان

12

محمدجواد رحمتی

13

زهرا السادات حسینی اسفیدواجانی

14

فاطمه فداکارسرابی

15

زهرا طلایی

16

حر اصغری

17

بیژن باقری

18

مصطفی معارف وند

19

محمد کردی

20

هادی کیانی

21

اصغر نائینی زاده

22

نفیسه باقری

23

محمدامین باقری

24

محمد قدوسی

25

احمد جمالی

26

معصومه عزیزی

27

مهدی ارج

28

مهدی امیر خانی

29

وحیده امامی پور

 

 

 

 

 

 

Menu
موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی
صفحه اصلی خبر ها اطلاعیه ها درباره ما سامانه سیمرغ ارتباط با ما