موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی
صفحه اصلی خبر ها اطلاعیه ها درباره ما سامانه سیمرغ ارتباط با ما
زمان ثبت نام در موسسه
■ زمان ثبت نام در موسسه
زمان ثبت نام: از تاریخ ۹۵/۶/۹ لغایت ۹۵/۶/۱۱ از ساعت ۸ الی ۱۷ (ثبت نام فقط حضوری انجام می گردد) مدارک ثبت نام: ۱- ارائه اصل شناسنامه و کپی از تمام صفحات. ۲-ارائه اصل کارت ملی و کپی (پشت و رو). ۳- عکس ۴*۳ به تعداد ۶ قطعه. ۴-اصل مدرک کارشناسی به همراه ۲ عدد کپی. ۵-پرداخت مبلغ ده م ...

زمان ثبت نام: از تاریخ 95/6/9 لغایت 95/6/11 از ساعت 8 الی 17  

(ثبت نام فقط حضوری انجام می گردد)

مدارک ثبت نام:

1-  ارائه اصل شناسنامه و کپی از تمام صفحات.

2-ارائه اصل کارت ملی و کپی (پشت و رو).

3- عکس 4*3 به تعداد 6 قطعه.

4-اصل مدرک کارشناسی به همراه 2 عدد کپی.

5-پرداخت مبلغ ده میلیون ریال معادل یک میلیون تومان از طریق دستگاه کارت خوان در محل ثبت نام.

6-ارائه مدرک نظام وظیفه  برای آقایان

Menu
موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی
صفحه اصلی خبر ها اطلاعیه ها درباره ما سامانه سیمرغ ارتباط با ما