موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی
صفحه اصلی خبر ها اطلاعیه ها درباره ما سامانه سیمرغ ارتباط با ما
اخبار
انتخاب واحد نیم سال اول سال 96
■ انتخاب واحد نیم سال اول سال 96
ثبت نام نیم سال اول سال ۹۶ ...
زمان بندی مصاحبه کارشناسی ارشد 96
■ زمان بندی مصاحبه کارشناسی ارشد 96
زمان بندی مصاحبه کارشناسی ارشد ۹۶ ...
نشست تحلیل و بررسی نظریه محاکات
■ نشست تحلیل و بررسی نظریه محاکات
نشست تحلیل و بررسی نظریه محاکات در مدرسه اسلامی هنر برگزار شد در ادامه گزارشی مختصری از این نشست تقدیم می‌گردد تحلیل و بررسی نظریه محاکات باعث شکوفایی نظریه هنر در فلسفه اسلامی می‌شود محاکات یکی از نظریاتی ا ...
فیلم داستانی واقع‌گرا قابلیت ارایه مفاهیم دینی را دارد
■ فیلم داستانی واقع‌گرا قابلیت ارایه مفاهیم دینی را دارد
فیلم داستانی واقع‌گرا قابلیت ارایه مفاهیم دینی را دارد فیلم داستانی واقع‌گرا در ارایه مفاهیم دینی به جهت ویژگی‌های مضمونی و شکلی خود با توجه کردن به امور محسوس و رویدادها و اتفاقات به صورتی کارآمد رخ می ...
اسامی قبول شدگان موسسه هنر و اندیشه اسلامی قم
■ اسامی قبول شدگان موسسه هنر و اندیشه اسلامی قم
ردیف نام و نام خانوادگی ۱ دیبا مویزنی ۲ مریم دلبری ۳ معصومه احمدی فرد ...
ثبت نام تکمیل ظرفیت
■ ثبت نام تکمیل ظرفیت
مدارک مورد نیاز ثبت نام تکمیل ظرفیت موسسه آموزش‌عالی هنر و اندیشه اسلامی اصل مدرک تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد دو فقره کپی مدرک تحصیلی در مقطع کارشناسی و ارشد اصل شناسنامه و یک سری کامل کپی چهار قطعه ...
Menu
موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی
صفحه اصلی خبر ها اطلاعیه ها درباره ما سامانه سیمرغ ارتباط با ما