موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی
صفحه اصلی خبر ها اطلاعیه ها درباره ما سامانه سیمرغ ارتباط با ما
اخبار
مصاحبه رشته های معماری،ادبیات نمایشی،پژوهش هنر و تاریخ هنر جهان اسلام
■ مصاحبه رشته های معماری،ادبیات نمایشی،پژوهش هنر و تاریخ هنر جهان اسلام
مصاحبه رشته های معماری،ادبیات نمایشی،پژوهش هنر و تاریخ هنر جهان اسلام ...
زمان بندی مصاحبه
■ زمان بندی مصاحبه
زمان بندی مصاحبه ...
نتایج مصاحبه رشته های مطالعات معماری.تاریخ هنرجهان اسلام.پژوهش هنر.ادبیات نمایشی.فلسفه هنر.حکمت هنر ارشد و دکتری
■ نتایج مصاحبه رشته های مطالعات معماری.تاریخ هنرجهان اسلام.پژوهش هنر.ادبیات نمایشی.فلسفه هنر.حکمت هنر ارشد و دکتری
نتایج مصاحبه رشته های مطالعات معماری.تاریخ هنرجهان اسلام.پژوهش هنر.ادبیات نمایشی.فلسفه هنر.حکمت هنر ارشد و دکتری ...
انتخاب واحد نیم سال اول سال 96
■ انتخاب واحد نیم سال اول سال 96
ثبت نام نیم سال اول سال ۹۶ ...
نشست تحلیل و بررسی نظریه محاکات
■ نشست تحلیل و بررسی نظریه محاکات
نشست تحلیل و بررسی نظریه محاکات در مدرسه اسلامی هنر برگزار شد در ادامه گزارشی مختصری از این نشست تقدیم می‌گردد تحلیل و بررسی نظریه محاکات باعث شکوفایی نظریه هنر در فلسفه اسلامی می‌شود محاکات یکی از نظریاتی ا ...
فیلم داستانی واقع‌گرا قابلیت ارایه مفاهیم دینی را دارد
■ فیلم داستانی واقع‌گرا قابلیت ارایه مفاهیم دینی را دارد
فیلم داستانی واقع‌گرا قابلیت ارایه مفاهیم دینی را دارد فیلم داستانی واقع‌گرا در ارایه مفاهیم دینی به جهت ویژگی‌های مضمونی و شکلی خود با توجه کردن به امور محسوس و رویدادها و اتفاقات به صورتی کارآمد رخ می ...
Menu
موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی
صفحه اصلی خبر ها اطلاعیه ها درباره ما سامانه سیمرغ ارتباط با ما